Agencje pracy – zasady zatrudniania pracowników

pracownicy z ukrainy

Agencje pracy zajmują się zatrudnianiem pracowników nie tylko na czas określony, ale także z perspektywą zatrudnienia na dłuższy okres. Zależy to przede wszystkim od oczekiwań zleceniodawcy i dlatego zatrudnianie pracowników odbywa się według ściśle określonych zasad. Jakie to zasady? Opowiedzą nam rekruterzy z agencji pracy Dreman: https://dreman.pl/.

Rozmowa kwalifikacyjna

Najważniejszym etapem, poprzedzającym sam moment zatrudnienia (poza oczywiście spełnieniem wszelkich wymogów formalnych) jest rozmowa kwalifikacyjna. Agencje pracy poszukują potencjalnych pracowników, wykorzystując w tym celu najróżniejsze sposoby. Do najbardziej popularnych można zaliczyć publikowanie ogłoszeń, a także osobiste kontakty, mające na celu zachęcenie grupy osób do podjęcia pracy.

Z drugiej jednak strony osoby nieposiadające pracy wielokrotnie przynoszą do agencji CV i cierpliwie oczekują na telefon pracownika agencji. Zarówno pracownicy z zagranicy, jak i Polacy mają jednakowe szanse na zatrudnienie, pod warunkiem, że spełniają stawiane przez zleceniodawcę wymagania.

Zatrudnianie pracowników

Zatrudnianie pracowników wymaga przeprowadzenia wielu rozmów kwalifikacyjnych, a co za tym idzie, poświęcenia każdemu potencjalnemu pracownikowi takiej ilości czasu, jakiej wymaga aplikowanie na poszczególne stanowiska. Dzięki agencjom pracy zleceniodawcy mają ułatwione zadanie, ponieważ cały proces rekrutacyjny jest prowadzony właśnie przez wybraną agencję.

To zadaniem agencji jest nie tylko wyszukiwanie, ale także zatrudnianie pracowników, nie wyłączając pracowników z zagranicy. O tym, na ile sprawdzą się oni w czasie pracy, agencje dowiadują się z raportów.

Jeśli potrzebujesz pracownika z Ukrainy w województwie dolnośląskim, kliknij link: https://dreman.pl/pracownicy-ukrainy-dolnoslaskie/.

 

Podstawowe obowiązki BHP pracownika w zakładzie pracy

jakich zasad powinien przestrzegać pracownikBezpieczeństwo w pracy jest bardzo ważne. Brak przestrzegania przepisów wiąże się z brakiem szacunku dla pracodawcy, współpracowników oraz dla całego zakładu pracy. BHP to kodeks, z którym zapoznawany jest każdy pracownik pierwszego dnia pracy. Obowiązuje on nie tylko w zakładach przemysłowych, ale również w placówkach edukacyjnych, małych przedsiębiorstwach, a także w salonach kosmetycznych i fryzjerskich. W dzisiejszym artykule przedstawimy, dlaczego tak ważne jest przestrzeganie przepisów BHP, dlatego wraz z pracownikami salonu fryzjerskiego Berendowicz i Kublin (sprawdź tutaj) opracowaliśmy dla Was temat bezpieczeństwa w pracy.

Obowiązki pracownika

Podstawowe obowiązki pracownika wynikają z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), a głównie z działu dziesiątego “Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Dotyczą one każdego zakładu pracy, bez względu na branżę i rodzaj wykonywanych usług. Ustawa głosi, że każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Kodeks głosi następujące obowiązki, które powinien znać każdy pracownik:

 • znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
 • wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
 • dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
 • stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
 • niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,
 • współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedstawiliśmy Państwu podstawowe informacje, z którymi powinien zostać zapoznany każdy nowy pracownik. Zapoznanie z przepisami leży po stronie pracodawcy. Nie poznając pracownika z zasadami, za ewentualny brak przestrzegania zasad odpowiedzialny będzie pracodawca. Jak wcześniej wspomnieliśmy, zasady te tyczą się wszystkich branż i zakładów usługowych.
Zapraszamy do poprzedniego artykułu.

Przyszłościowe zawody – logistyk

jak zostać logistykiemŻyjemy w czasach, kiedy zawód wybiera się względem sytuacji na rynku, a nie swoich upodobań. Wybierając kierunek studiów, czynimy pierwszy krok ku karierze. Dylematy związane z wyborem mogą nas długo prześladować. Jaki kierunek studiów wybrać, aby dalsza ścieżka kariery była dla nas rozwojowa? Jakie zawody są najbardziej poszukiwane? Gdzie znajdziemy dla siebie stanowisko? To pytania, które nurtują wielu studentów, ale nie tylko. Wraz z agencją  Investdom.pl przygotowaliśmy dla Was artykuł, który może być dla podpowiedzią.

Top dziesięć obszarów pracy

W dziesiątce najbardziej pożądanych zawodów znajdują się:

 1. Logistyka – koordynowanie prac spedycyjnych i logistycznych w firmie
 2. Bankowość – umiejętność budowania długofalowych relacji z klientem
 3. HR – zorientowanie na biznes i zasoby ludzkie
 4. Rynki finansowe – umiejętność wyceniania przedsiębiorstwa
 5. Nieruchomości – kompetencje sprzedażowe
 6. Finanse – dobra znajomość sektora, w którym działa firma
 7. IT – internetowa przyszłość
 8. Zarządzanie – koordynowanie prac organizacji
 9. Psychologia – w erze internetu coraz ciężej poradzić sobie z realnym życiem
 10. Biotechnologia – tworzenie struktur ekologicznych

Logistyk

Dzisiejszy artykuł poświęcamy zawodowi logistyka. Spektrum działań w tym zawodzie jest bardzo rozległe. Jest to jeden z bardziej pożądanych zawodów, nie zmieni się to przez następne 10 lat. Transport jest podstawą dużych przedsiębiorstw działających na skalę krajową, europejską i światową. Bez transportu i spedycji istnienie wielu gigantów przedsiębiorczych nie miałoby szans. Logistyk odpowiada za proces planowania, realizowania i koordynowania efektywnego transportu. Działania mogą obejmować również obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne, zaopatrywanie w części, lokalizowanie zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakunek, obsługa zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie. Zawód logistyka to przede wszystkim podejmowanie działań eksportowych i importowych. Logistyk odpowiada za sprawność procesu transportowego produktów i surowców, przy najkorzystniejszej optymalizacji kosztów.
Zakres działań logistyka zależny jest od kwalifikacji. Jedni zajmują się analizowaniem istniejących systemów logistycznych oraz proponowaniem zmian, drudzy koordynując fizyczny proces spedycyjny.
Logistycy znajdą zatrudnienie w każdej branży. Pożądani są w handlu, produkcji, usługach. Osoba po logistyce może znaleźć zatrudnienie np. jako specjalista ds. planowania produkcji czy też ds. gospodarki magazynowej.
Zawód ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, m.in. ze względu na zarobki, ponieważ są proporcjonalne do nakładu pracy. W tym zawodzie podstawa wynosi około 2-3 tysiące złotych. Możliwość awansów związana jest ze wzrostem zarobków, co w firmie logistycznej jest jak najbardziej możliwe. Zawód ten jest nie tylko przyszłościowy, ale również rozwojowy.

Kariera logistyka niesie ze sobą wiele plusów. Jest to możliwość rozwoju, awansu i coraz większych zarobków. Wybierając studia logistyczne, rozpoczniesz swoją karierę, która tuż po zakończeniu nauki zaowocuje stanowiskiem pracy w zawodzie.