Agencje pracy – zasady zatrudniania pracowników

pracownicy z ukrainy

Agencje pracy zajmują się zatrudnianiem pracowników nie tylko na czas określony, ale także z perspektywą zatrudnienia na dłuższy okres. Zależy to przede wszystkim od oczekiwań zleceniodawcy i dlatego zatrudnianie pracowników odbywa się według ściśle określonych zasad. Jakie to zasady? Opowiedzą nam rekruterzy z agencji pracy Dreman: https://dreman.pl/.

Rozmowa kwalifikacyjna

Najważniejszym etapem, poprzedzającym sam moment zatrudnienia (poza oczywiście spełnieniem wszelkich wymogów formalnych) jest rozmowa kwalifikacyjna. Agencje pracy poszukują potencjalnych pracowników, wykorzystując w tym celu najróżniejsze sposoby. Do najbardziej popularnych można zaliczyć publikowanie ogłoszeń, a także osobiste kontakty, mające na celu zachęcenie grupy osób do podjęcia pracy.

Z drugiej jednak strony osoby nieposiadające pracy wielokrotnie przynoszą do agencji CV i cierpliwie oczekują na telefon pracownika agencji. Zarówno pracownicy z zagranicy, jak i Polacy mają jednakowe szanse na zatrudnienie, pod warunkiem, że spełniają stawiane przez zleceniodawcę wymagania.

Zatrudnianie pracowników

Zatrudnianie pracowników wymaga przeprowadzenia wielu rozmów kwalifikacyjnych, a co za tym idzie, poświęcenia każdemu potencjalnemu pracownikowi takiej ilości czasu, jakiej wymaga aplikowanie na poszczególne stanowiska. Dzięki agencjom pracy zleceniodawcy mają ułatwione zadanie, ponieważ cały proces rekrutacyjny jest prowadzony właśnie przez wybraną agencję.

To zadaniem agencji jest nie tylko wyszukiwanie, ale także zatrudnianie pracowników, nie wyłączając pracowników z zagranicy. O tym, na ile sprawdzą się oni w czasie pracy, agencje dowiadują się z raportów.

Jeśli potrzebujesz pracownika z Ukrainy w województwie dolnośląskim, kliknij link: https://dreman.pl/pracownicy-ukrainy-dolnoslaskie/.