Oczyszczanie ścieków w przemyśle

wirówka półautomatyczna do oczyszczania ścieków

Oczyszczalnia przemysłowych oraz kolorowych ścieków jest przeznaczona specjalnie do oczyszczania mniejszych ilości tego typu ścieków. Natomiast oczyszczalnia przemysłowa charakteryzuje się oczyszczaniem silnie zanieczyszczonych ścieków przemysłowych. Ścieki te zawierają w głównej mierze metale ciężkie, emulsje odtłuszczające czy też organiczne substancje ropopochodne. Oczyszczanie ścieków w przemyśle jest niezbędne w przypadku przemysłu galwanizacyjnego, warsztatów przemysłu maszynowego, przemysłu poligraficznego oraz neutralizacji ścieków chemicznych.

Systemy oczyszczania ścieków

Systemy oczyszczania ścieków są niebywale proste w obsłudze i odznaczają się wysoką trwałością. Ponadto przy użyciu oczyszczalni ponosimy niskie koszty eksploatacyjne. Przemysłowa oczyszczalnia ścieków składa się z reaktora z platformą obsługową. Całość ścieków mieszana jest przy pomocy mieszadła pionowego. Urządzenie składa się również z przewodów elektrycznych, pomp dawkujących oraz co najważniejsze zbiorników roztworów reagentów. Ponadto istnieje możliwość rozbudowy sprzętu o tak zwany zbiornik wyrównawczo – homogenizacyjny. Producenci wbudowują także zbiornik na osad oraz workownicę do odwadniania osadu. Wirówki przemysłowe służą w swoim zamierzeniu do oddzielania ciał stałych od zawiesin lub do rozdzielania dwóch cieczy. Jest to z powodzeniem możliwe dzięki działaniu siły odśrodkowej. Współczesne centryfugi osiągają nawet do 1 miliona obrotów na minutę. Jak wygląda proces oczyszczania ścieków w przemyśle?

Otóż najpierw ścieki pompowane są maksymalnego poziomu. Zawartość reaktora jest wówczas mieszana z chemikaliami. Następnie mowa jest o fazie sedymentacji – wytworzony osad sedymentuje na dnie reaktora. Po zakończeniu tego procesu osad pompowany jest wprost do workownicy lub do komorowej prasy filtracyjnej. Reakcja fentonowa jest niezbędna w przypadku silnie zanieczyszczonych ścieków. Do zbiornika wprowadzane są wtedy takie chemikalia jak: kwas, koagulant, H2O2. Kolejnym krokiem jest faza mieszania, a po 8 godzinach oczyszcza się maksymalnie 2 wsady.